تصفیه فاضلاب صنعتی کارخانه ورنا زیست فرآیند پارس

معرفی پروژه

طرح، اجرا، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی کارخانه ورنا زیست فرآیند پارس

شرح پروژه
طرح، اجرا، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی
کارفرما
کارخانه ورنا زیست فرآیند پارس
موقعیت جغرافیایی
استان همدان